Ценовници аеродрома „КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ“ Ниш

Комерцијални послови
Ценовник аеродромских услуга земаљског опслуживања огранак аеродром “Константин Велики” Ниш
Ценовник рекламног простора Аеродроми Србија д.о.о. аеродром Константин Велики Ниш
Ценовник услуга цене закупа, трошкова пословног простора и услуга Аеродроми Србија д.о.о. аеродром Константин Велики Ниш
Ценовника услуга накнаде за услуге центра за продају карата Аеродроми Србија д.о.о. аеродром Константин Велики Ниш
Ценовника услуга улазак-употреба платформе Аеродроми Србија д.о.о. аеродром Константин Велики Ниш
Ценовника услуга превоза путничким возилима Аеродроми Србија д.о.о. аеродром Константин Велики Ниш
Ценовник услуга штампе идентификационих картица Аеродроми Србија д.о.о. аеродром Константин Велики Ниш
Ценовник услуга обуке у области обезбеђивања у ваздухопловству Аеродроми Србија д.о.о. аеродром Константин Велики Ниш
Ценовник услуга обуке ватрогасно спасилачке служб Аеродроми Србија д.о.о. аеродром Константин Велики Ниш
Теретни транспорт
Ценовник услуга царинског складишта моторних возила Аеродроми Србија д.о.о. аеродром Константин Велики Ниш
Ценовника услуга манипулације и складиштења робе и поште Аеродроми Србија д.о.о. аеродром Константин Велики Ниш
Ценовника услуга прегледа обезбеђивања робе Аеродроми Србија д.о.о. аеродром Константин Велики Ниш
Робно-царински терминал
Ценовник услуга коришћења робно-цариснког терминала Аеродроми Србија д.о.о. аеродром Константин Велики Ниш
Ценовник услуга мерења на колској ваги Аеродроми Србија д.о.о. аеродром Константин Велики Ниш
Ценовник услуга у робно – царинском складишту за робу у друмском превозу Аеродроми Србија д.о.о. аеродром Константин Велики Ниш
Остало
Ценовник услуга коришћења путничког терминала Аеродроми Србија д.о.о. аеродром Константин Велики Ниш
Одлука о оутврђеној висини накнаде за установљење права слузбености на земљис̌ту Аеродроми Србија д.о.о. аеродром Константин Велики Ниш