Комерцијална служба

Задужена је за иницирање давања у закуп пословног простора којим располаже Предузеће, праћење реализације уговора који се односе на пословни простор, давање елемената за сачињавање комерцијалних уговора из области за коју је задужена, давање елемената за израду ценовника комерцијалних услуга, фактурисање услуга из области за коју је задужена, архивирање документације Предузећа и набавку ситног инвентара и потрошног материјала за потребе Предузећа. Служба пружа услуге наплате и даје налоге за фактурисање услуга на робно – царинском терминалу, путничком терминалу (контролисаном паркингу моторних возила), мерења на ваги и наплате осталих услуга у складу са ценовником комерцијалних услуга из области логистике (закуп пословног и осталих простора, наплата заједничких трошкова и др.). Служба логистике пружа сервисне услуге и информације возачима, шпедитерима и заинтересованим лицима у процесу транспорта и складиштења робе кроз: обезбеђење контролисаног паркинга за возила, мерења возила, освежења за возаче и обезбеђења простора и наменских садржаја за кориснике услуга робно-царинског терминала, робног и царинских складишта, путничког терминала (контролисаног паркинга) и несметан рад царинских, инспекцијских и других служби.

Контакт:

Кристина Савић

Руководилац комерцијалне службе

Тел: 066/5118105

E-mail: ksavic@nis-airport.com

Ценовници

Погледајте најновије ценовнике услуга и закупа

Ценовник услуга закупа и трошкова пословног простора
Ценовник услуга закупа и трошкова пословног простора
Ценовник рекламног простора ЈП Аеродром Ниш
Ценовника услуга накнаде за услуге центра за продају карата ЈП Аеродром Ниш
Ценовника услуга улазак-употреба платформе ЈП Аеродром Ниш
Ценовника услуга превоза путничким возилима ЈП Аеродром Ниш
Ценовник услуга штампе идентификационих картица ЈП Аеродром Ниш
Ценовник услуга обуке у области обезбеђивања у ваздухопловству ЈП Аеродром Ниш
Ценовник услуга обуке ватрогасно спасилачке службе ЈП Аеродром Ниш

Ценовници