Поштовани,
како бисмо и убудуће наставили квалитетну сарадњу и учинили је максимално ефикасном, молимо вас да имате у виду да аеродром Константин Велики у физичком смислу представља зону граничног прелаза, која подразумева извесна ограничења приликом снимања или фотографисања, као и у кретању посетилаца аеродрома.

Сваком доласку представника медија претходи обавеза благовремене најаве доласка путем дописа послатог маилом или телефаксом, у коме је, на меморандуму медијске куће, потребно навести следеће податке:

медијска кућа из које долазите
разлог, локација и предвиђено време (датум и сат) снимања
имена свих чланова екипе, са бројем личне карте
контакт телефон редакције

Допис са наведеним информацијама треба доставити Самосталном сараднику за маркетинг и односе са јавношћу на маил пресс@аеродромисрбије.рс или број телефакса (+381 18) 458 30 03.

Уколико је за потребе медија предвиђен боравак у зони граничног прелаза, поред одобрења надлежних из Аеродрома Србије доо Ниш, потребна је и сагласност Бироа за сарадњу са медијима МУП РС.

Сви који желе да снимају или фотографишу имовину или запослене у авио-компанијама, потребно је претходно да прибаве сагласност авио-компаније.

Додатна појашњења процедуре у вези са информативним снимањима можете добити у контакту са Самосталним сарадником за маркетинг и односе са јавношћу Аеродроми Србије доо Ниш.

Надамо се да ћемо, поштовањем прописаних процедура, успети да превазиђемо евентуалне неспоразуме и постигнемо још бољу сарадњу.

С поштовањем,

Аеродроми Србије д.о.о. Ниш