Робно – царински терминал

Аеродроми Србије д.о.о. аеродром “Константин Велики” Ниш располаже робно – царинским терминалом на коме се смештају тешка теретна и путничка возила под царинским наџором.

Пословним партнерима (правним и физичким лицима) нудимо ефикасно и одговорно извршавање преузетих обавеза у следећем асортиману услуга:

Паркирање тешких теретних и путничких возила под царинским наџором
Мерење тешких теретних и путничких возила на сертификованој колској ваги
Обезбеђивање тешких теретних возила и робе и путничких возила под царинским наџором (физичко и техничко обезбеђење)
Пружање информација корисницима услуга робно – царинског терминала

Ценовници

  • Ценовник услуга коришћења робно-цариснког терминала Аеродроми Србија д.о.о. аеродром Константин Велики Ниш
  • Погледајте најновије ценовнике услуга и закупаЦеновник услуга у робно – царинском складишту за робу у друмском превозу Аеродроми Србије д.о.о. аеродром “Константин Велики” Ниш
  • Ценовник услуга мерења на колској ваги Аеродроми Србије д.о.о. аеродром “Константин Велики” Ниш

Ценовници

Контакт:

Робно-царински терминал

Тел: 064/8803504