Деца без пратње (енг. Унаццомпаниед Минор или скраћено УМ) су деца у старости од 5 до 12 или 14 година (у зависности од авио-компаније), која путују сама без пратње одрасле особе. На захтев се код појединих авио-компанија може обезбедити превоз деце без пратње уколико она имају више од 12 година.

Непраћено дете мора да има сву потребну документацију за лет (авио-карту, пасош, визу уколико је потребна, попуњен образац за превоз деце без пратње с подацима о детету и о особи која је допратила дете на лет, као и о особи која ће дете дочекати). Сва документа стављају се у торбицу означену словима УМ, а дете је носи око врата током лета и боравка на аеродрому. Родитељ или друга особа која допрати дете на аеродром, потребно је да контактира аеродромско особље на шалтерима за регистрацију путника како би попунио наведени образац за превоз деце без пратње, уколико то већ нису урадили приликом куповине авио-карте.

Након обављене регистрације на лет родитељ предаје дете аеродромском особљу, која га прати до авиона и предаје у надлежност особља авио-компаније. Особа која је допратила дете мора остати на аеродрому све до полетања авиона.

Особа која прихвата дете након слетања авиона мора се идентификовати и потписати на образац за превоз деце без пратње.

Поједине авио-компаније не пружају услугу превоза деце без пратње, зато Вас молимо да се о овој могућности информишете код изабране авио-компаније или на аеродрому.

Контакт телефон за информације о превозу непраћене деце на Аеродрому Ниш:

+381 18 458 33 36