Deca bez pratnje (еng. Unaccompanied Minor ili skraćeno UM) su deca u starosti od 5 do 12 ili 14 godina (u zavisnosti od avio-kompanije), koja putuju sama bez pratnje odrasle osobe. Na zahtev se kod pojedinih avio-kompanija može obezbediti prevoz dece bez pratnje ukoliko ona imaju više od 12 godina.

Nepraćeno dete mora da ima svu potrebnu dokumentaciju za let (avio-kartu, pasoš, vizu ukoliko je potrebna, popunjen obrazac za prevoz dece bez pratnje s podacima o detetu i o osobi koja je dopratila dete na let, kao i o osobi koja će dete dočekati). Sva dokumenta stavljaju se u torbicu označenu slovima UM, a dete je nosi oko vrata tokom leta i boravka na aerodromu. Roditelj ili druga osoba koja doprati dete na aerodrom, potrebno je da kontaktira aerodromsko osoblje na šalterima za registraciju putnika kako bi popunio navedeni obrazac za prevoz dece bez pratnje, ukoliko to već nisu uradili prilikom kupovine avio-karte.

Nakon obavljene registracije na let roditelj predaje dete aerodromskom osoblju, koja ga prati do aviona i predaje u nadležnost osoblja avio-kompanije. Osoba koja je dopratila dete mora ostati na aerodromu sve do poletanja aviona.

Osoba koja prihvata dete nakon sletanja aviona mora se identifikovati i potpisati na obrazac za prevoz dece bez pratnje.

Pojedine avio-kompanije ne pružaju uslugu prevoza dece bez pratnje, zato Vas molimo da se o ovoj mogućnosti informišete kod izabrane avio-kompanije ili na aerodromu.

Kontakt telefon za informacije o prevozu nepraćene dece na Aerodromu Niš:

+381 18 458 33 36