Na Aerodromu Niš šalteri za registraciju putnika (check-in šalteri) nalaze se u holu terminalne zgrade. Šalteri se otvaraju 120 minuta pre poletanja aviona i zatvaraju 40 minuta pre poletanja aviona (prema redu letenja). Iznad svakog šaltera postavljena je oznaka sa informacijama o letu za koji se vrši prijava.

Za registraciju putnika (koji se prethodno nije registrovao preko interneta) i prtljaga na let, na šalterima za registraciju putnik mora da preda validan lični dokument kako bi dobio kupon za ukrcavanje u avion (eng. boarding pass) sa kojim odlazi do naznačenog izlaza za ukrcavanje (eng. gate). U slučaju da putnik, koji se prethodno registrovao na let preko interneta, želi da preda prtljag na let, dužan je da uz validan lični dokument preda na uvid i odštampani kupon za ukrcavanje u avion.

U cilju Vaše bezbednosti, kontrola kupona za ukrcavanje obavlja se i pred sam ulazak u avion. Svaki putnik koji se ukrcava u avion obavezan je da ima kupon za ukrcavanje u avion za dati let i validan lični dokument radi identifikacije, bez obzira na uzrast.

Molimo putnike da se na vreme registruju kako bi se izbegla eventualna kašnjenja.

Kako bismo osigurali odgovarajuće usluge, potrebno je prilikom kupovine avio-karte naglasiti kategoriju putnika, npr.: dete bez pratnje, osoba sa smanjenom pokretljivošću, osoba koja putuje s kućnim ljubimcem i dr.

Molimo putnike da pri kupovini avio-karte provere ograničenja avio-kompanije koja se odnose na količinu i masu ručnog i predatog prtljaga.