Ako je Vaša pokretljivost smanjena i potrebna su Vam invalidska kolica za vreme putovanja, morate obavestiti izabranu avio-kompaniju o Vašem nivou pokretljivosti već prilikom pravljenja rezervacije. Ako putujete ličnim invalidskim kolicima, prilikom rezervacije potrebno je obavestiti o njihovoj težini, dimenzijama i specifikacijama (npr. sklopiva/nesklopiva, sportska/električna), kao i o vrsti baterije koju koriste električna kolica (”suva“, “mokra” ili “gel” baterija). Po dolasku na aerodrom, molimo Vas kontaktirajte šalter za registraciju putnika, kako bi Vam omogućili adekvatnu pomoć i uslugu.

Aerodromska infrastruktura prilagođena je osobama sa smanjenom pokretljivošću. Prolazi za osobe sa smanjenom pokretljivošću označeni su međunarodnim simbolom za invalidska kolica i imaju prioritet.

Prilikom ukrcavanja ili iskrcavanja putnika sa smanjenom pokretljivošću potrebno je prebaciti se iz Vaših kolica ili aerodromskih invalidskih kolica u specijalna uska kolica koja mogu proći između sedišta u avionu. Vaša kolica će biti spakovana u prostor za registrovan prtljag u avionu i biće Vam na raspolaganju odmah po sletanju na aerodrom opredeljenja.

Pomoć putnicima oštećenog sluha ili vida pruža se bez naplate. Molimo Vas da pri rezervaciji izabranoj avio-kompaniji naglasite da Vam je potrebna dodatna pomoć, kako bi prilikom boravka na aerodromu i tokom putovanja bili adekvatno zbrinuti.

Lekarsko odobrenje potrebno je za putnike koji spadaju u neku od sledećih kategorija:

putnici s akutnim zdravstvenim problemima (npr. nedavni srčani ili moždani udar)
putnici s ozbiljnim prelomima ruku ili nogu u gipsu
putnici koji su nedavno podvrgnuti nekoj operaciji
putnici kojima se manifestovala ozbiljna bolest u nekoliko prethodnih nedelja
putnici koji putuju u ležećem položaju (strecher passengers)
putnici kojima je potreban dodatni kiseonik ili drugi medicinski uređaj u avionu
putnici koji putuju zbog lečenja
Niskotarifne avio-kompanije ne pružaju usluge prevoza putnika na nosilima.

Za sve potrebne informacije kontaktirajte izabranu avio-kompaniju ili agenciju kod koje kupujete kartu.

Ukoliko smatrate da su Vaša prava povređena, posetite sledeći link1 ili link2