Pristupna kontrola

Pristupna kontrola predstavlja sistem organizacije efikasnijeg pristupa odlazećih putnika izlazu za ukrcavanje u avion (eng. gate). Na pultu pristupne kontrole putnik treba da pokaže kupon za ukrcavanje u avion (eng. boarding pass) i validan lični dokument. Aerodromsko osoblje vrši kontrolu broja, dimenzija i mase ručnog prtljaga, nakon čega upućuje putnika na pregled obezbeđivanja.

Prednost u redu na pristupnoj kontroli imaju roditelji sa bebama do 2 godine i putnici u pratnji aerodromskog osoblja koji pripadaju kategoriji putnika sa posebnim potrebama.

Pregled obezbeđivanja

Pregled obezbeđivanja putnika, ručnog prtljaga i stvari koje putnici nose sa sobom vrši se neposredno pre pasoške kontrole i ulaska u čekaonicu u kojoj se nalaze izlazi za ukrcavanje u avion (eng. gates).

Prilikom pristupa pregledu obezbeđivanja putnici treba da izvade sve metalne stvari, kao i stvari poput mobilnog telefona, laptopa i odlože ih u plastičnu posudu. Takođe, skida se jakna ili kaput i u zavisnosti od slučaja i cipele.

Ukoliko imate ugrađen metalni implantat, potrebno je o tome obavestiti aerodromsko osoblje koje vrši pregled obezbeđivanja i pokazati medicinsku dokumentaciju. U slučaju da se metalni predmet koristi kao protetičko sredstvo, pregled putnika vrši se u posebnoj, za to predviđenoj kabini.

Ukoliko imate pejsmejker ili drugi razlog zbog koga pregled obezbeđovanja može izazvati zdravstvene tegobe, molim Vas da to saopštite aerodromskom osoblju pre otpočinjanja pregleda obezbeđivanja.

U ručnom prtljagu, tečnosti, gelovi i aerosoli mogu se prenositi ukoliko su upakovani u providne kese u pojedinačnom pakovanju od 100ml, ukupne količine 1000ml po putniku. Providne kese za pakovanje možete da tražite od aerodromskog osoblja.

Molimo Vas da se pridržavate ograničenja prilikom prenosa predmeta i prtljaga čije nošenje u prtljagu nije dozvoljeno. Više o dozvoljenim predmetima možete pogledati na kartici “Prtljag” ili da se informišete na aerodromu kod aerodromskog osoblja.

Za vreme obavljanja pregleda obezbeđivanja neophodno je striktno slediti uputstva aerodromskog osoblja koje vrši pregled.

Pasoška kontrola

Pasoška kontrola se nalazi na izlazu i ulazu u zemlju.

Za letove u odlasku, pasoška kontrola se nalazi odmah nakon mesta obavljanja pregleda obezbeđivanja.

Za letove u dolasku, pasoška kontrola se nalazi odmah po ulasku u terminalnu zgradu aerodroma.

Dokumentacija koja je potrebna za let zavisi od zemlje u koju letite. Više informacija u vezi sa dokumentima prilikom putovanja u inostranstvo i viznim režimom možete potržiti u izabranoj avio-kompaniji, Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije ili diplomatsko-konzularnom predstavništvu države u koju putujete.

Za putovanje u Srbiju, na internet prezentaciji Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije možete pronaći informacije o opštim uslovima i viznom režimu.
Detaljne informacije možete dobiti u ambasadi, konzulatu ili diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u nerezidencijalnoj osnovi u inostranstvu.

Prilikom planiranja putovanja obavezno proverite datum važenja ličnog dokumenta i raspitajte se o potrebnim novčanim sredstvima za putovanje.

Ukoliko prilikom putovanja presedate, raspitajte se da li su Vam potrebne tranzitne vize. Takođe, raspitajte se o potrebnoj dokumentaciji ukoliko u inostranstvo putujete sa maloletnom osobom.

Carina

Carinska kontrola se nalazi pre pasoške kontrole u odlasku iz zemlje, i nakon pasoške kontrole u dolasku u zemlju.

Ukoliko u dolasku u zemlju posedujete robu koja podleže plaćanju uvoznih dažbina ili robu čiji uvoz nije dozvoljen koristite označen “crveni prolaz” nakon pasoške kontrole. U suprotnom koristite “zeleni prolaz”.

Posebne dozvole su potrebne za uvoz ili izvoz kućnih ljubimaca, sirovina životinjskog porekla, umetničkih dela, antikviteta i amaterskih radio-stanica.

Zabrana uvoza ili izvoza odnosi se na oružje i municiju, nedozvoljene supstance, otrove i štetne materije kao i “piratsku” robu.

Detaljnije informacije u vezi sa carinskim propisima, kao i pravima i obavezama putnika možete pronaći na Internet stranici Uprave carine Republike Srbije. Dok informaciije o ograničenjima prilikom ulaska u zemlju u koju putujete možete potražiti u Upravi carinе države u koju putujete.