Statistika

GODINA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 5/2022 5/2023 PROMENA(%)
Broj putnika 36258 124917 331582 351581 422255 154233 146296 389022 119280 164584 38% ⬆
Broj aviona 526 722 1477 1417 1967 1011 1040 1928 686 718 4,66%⬆
GODINA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 5/2022 5/2023 PROMENA (%)
Roba (kg) 553537 1967807 2537696 688327 1180430 522660 310754 91753 14472 14150 -2,22% ⬇️
Broj kargo aviona 29 64 65 38 51 32 39 13 4 3 -25% ⬇️
AVIO OPERACIJE
(POLETANJA/SLETANJA)
INDEKS BROJ PUTNIKA INDEKS ROBA (KG) INDEKS
2023. 2022. % 2023. 2022. % 2023. 2022. %
Januar 288 218 132 32236 14149 228 6840 655 1044
Februar 252 222 114 26198 15511 169 310 5800 5
Mart 292 288 101 30595 21765 141 7000 1532 457
April 302 324 93 37909 33415 113 0 0 0
Maj 300 320 94 37646 34440 109 0 6485 -
Jun 354 35420 45168
Jul 420 46475 12102
Avgust 402 47822 0
Septembar 356 38775 9540
Oktobar 344 37868 0
Novembar 296 30591 0
Decembar 312 32791 10453
Ukupno 3856 389022 91735