Registracijom na let putem interneta štedite svoje vreme.
Registraciju je jedino moguće izvršiti na zvaničnoj internet stranici izabrane avio-kompanije (eng. online check-in) ili putem odgovarajuće aplikacije za prijavu na let putem mobilnog telefona (eng. mobile check-in).
Nakon uspešno završene registracije, avio-kompanija izdaje putniku kupon za ukrcavanje u avion (eng. boarding pass), koji je potrebno odštampati ili sačuvati u elektronskoj formi i pokazati na zahtev aerodromskog osoblja. Sa kuponom za ukrcavanje, ukoliko nemate prtljag za predaju na let, ne morate da se registrujete na šalterima za registraciju na aerodromu već možete odmah pristupiti kontrolama koje prethode izlazu za ukrcavanje u avion (eng. gate).
Ukoliko ste se registrovali putem interneta ali imate prtljag koji se predaje na let, potrebno je predati ga na šalterima za registraciju putnika na aerodromu pri čemu se daju na uvid kupon za ukrcavanje u avion i validan lični dokument. Šalteri se otvaraju 120 minuta pre poletanja aviona i zatvaraju 40 minuta pre poletanja aviona.
Registracija na let putem interneta vremenski je ograničena, o čemu se detaljnije možete informisati na internet stranici izabrane avio-kompanije.
U slučaju da ste pri kupovini avio-karte odabrali registraciju putem interneta a niste to na vreme uradili i nemate odštampani kupon za ukrcavanje u avion, po pravilima odabrane avio-kompanije biće Vam dodatno naplaćena taksa za registraciju putnika na aerodromu.

Molimo putnike da pri kupovini avio-karte provere ograničenja avio-kompanije koja se odnose na količinu i masu ručnog i predatog prtljaga.