Dokumenta za let

Putnik je dužan da se unapred informiše o propisima zemlje u koju putuje, i/ ili preko koje putuje do krajnjeg odredišta, i obezbedi ispravnu i važeću dokumentaciju za let (pasoš, vizu, različite dozvole, itd.)

Putnici koji putuju sa niškog aerodroma dužni su da u skladu sa preporukama avio-kompanije koju koriste, radniku aerodroma pokažu ispavnu avio-kartu. Putnik je dužan da se unapred informiše o propisima zemlje u koju putuje, i/ ili preko koje putuje do krajnjeg odredišta, i obezbedi ispravnu i važeću dokumentaciju za let (pasoš, vizu, različite dozvole, itd.)

Putnici koji putuju sa niškog aerodroma dužni su da na zahtev aerodromskog osoblja pokažu ispravan kupon za ukrcavanje u avion, bilo da je on odštampan ili sačuvan u elektronskoj formi (na ekranu mobilnog telefona ili elektronskog drugog uređaja).

U cilju Vaše bezbednosti, kontrola karata za ulazak u avion obavlja se i pred sam ulazak u avion. Svaki putnik koji se ukrcava u avion obavezan je da ima kupon za ukrcavanje u avion za dati let i validan lični dokument sa prihvatljivim rokom važnosti (potrebno je da se putnik informiše prilikom kupovine karte o ovom uslovu) radi identifikacije, bez obzira na uzrast.

Molimo Vas da proverite koji su Vam sve dokumenti potrebni pre nego što se odlučite za put kako ne bi došlo do neugodnih situacija. Svaka zemlja, kao i svaka avio-kompanija, ima svoja pravila koja treba poštovati.