Korisno je da sa spoljašnje strane označite Vaš prtljag sa Vašim ličnim i kontakt podacima (ime, prezime, kontakt telefon i adresa), jer će u slučaju da budu izgubljen moći lakše da se pronađe.

U slučaju da Vaš registrovani prtljag nije stigao na Aerodrom Niš zajedno sa Vama ili ste u putnčkoj kabini na letu za Niš zaboravili ručni prtljag, kontaktirajte aerodromsku službu nadležnu za izgubljeni prtljag (eng. Lost & Found service).

Procedure i vreme potrebno za pronalaženje prtljaga zavise od uslova izabrane avio-kompanije.

Ukoliko pronađete neki predmet, stvar od vrednosti (lična dokumenta, kreditne kartice i si.) iii prtljag koji Vam ne pripada, molimo Vas da se obratite aerodromskoj sIužbi koja je nadležna za izgubljeni prtljag. Hvala!

Kontakt službe za izgubljeni prtljag na Aerodromu Niš:
+381 18 415 0577
lostproperty@nis-airport.com