Kargo transport

Aerodromi Srbije d.o.o. aerodrom “Konstantin Veliki” Niš je posle Aerodroma Nikola Tesla Beograd najveće vazdušno pristanište u Srbiji, preko koga se odvija robni transport.

Aerodromi Srbije d.o.o. aerodrom “Konstantin Veliki” Niš opremlјen je za pretovarne i transportne manipulacije u opsluživanju savremenih putničkih i teretnih aviona. Raspolaže specifičnom aerodromskom opremom, vozilima i teretnim prikolicama za transport komadnog tereta, paleta i kontejnera i drugom opremom koja se koristi u opsluživanju.

Robno – carinski terminal za domaći i međunarodni saobraćaj Aerodromi Srbije d.o.o. aerodrom “Konstantin Veliki” Niš poseduje carinsko skladište kapaciteta 630m2 (530m² + 100m2) , poslovni prostor za smeštaj kargo službe, špediterskih organizacija i Uprave carina.

Kargo služba obavlјa poslove prihvata i otpreme robe u vazdušnom saobraćaju (utovar, istovar i pretovar tereta), skladištenja avio pošilјki i izrade dokumentacije. Služba je zadužena za prihvat, otpremu, pretovar i skladištenje robe i motornih vozila pod carinskim nadzorom u drumskom saobraćaju. Zadužena je za sveobuhvatno poslovanje i funkcionisanje robnog, carinskih i ostalih skladišta u vlasništvu Preduzeća, izradu i kontrolu potrebne dokumentacije. Služba pruža usluge naplate i daje naloge za fakturisanje skladištenja, pretovara robe i naplate ostalih usluga u skladu sa Cenovnikom komercijalnih usluga iz oblasti za koju je zadužena. Sarađuje sa carinskim, špediterskim, inspekcijskim, policijskim i svim ostalim službama uklјučenim u procesu carinjenja, skladištenja, prihvata i otpreme avio pošilјki i robe u drumskom saobraćaju. Organizuje, animira i realizuje prevoz robe kako u okviru raspoloživih kapaciteta redovnih linija, tako i kroz organizaciju namenskih letova.

Skladištenje robe vrši se u sopstvenom skladištu (Javno carinsko skladište tipa I) površine 630 m². Skladište poseduje modernu utovarno-istovarnu i vučnu opremu: 3 vilјuškara nosivosti tri i pet tona, 2 traktora, 4 ručnih vilјuškara i kolica za prevoz robe (balk i paletizovane).

Uskladištena roba dobro je obezbeđena.

Za utovar i istovar robe iz vazduhoplova koristi se kargo loder nosivosti do 7t, paletna kolica nosivosti do 7t i vučno vozilo.

Kontakt:

Tel: 064/880-3564
E-mail: cargo@nis-airport.com

Špedicija

Aerodromi Srbije d.o.o. aerodrom “Konstantin Veliki” Niš ima zaklјučene ugovore sa robnim agentima (špediterskim organizacijama) preko kojih nudimo efikasno i odgovorno izvršavanje preuzetih obaveza u sledećem asortimanu usluga:

  • Organizacija avio-transporta roba redovnim ili čarter letovima za sve destinacije;
  • Obaveštavanje primaoca o prispeću robe;
  • Obavlјanje carinskih postupaka i puštanje robe u slobodan promet;
  • Prevoz robe do i sa destinacije korisnika na teritoriji Republike Srbije sopstvenim vozilima.

Carinsko zastupanje vrše licencirani carinski zastupnici, uz podnošenje dokumenata carinskim organima u najkraćim rokovima, uz redovno praćenje i obaveštavanje korisnika o promenama propisa.

Kontakt robnih agenata – špediterskih agencija koje imaju zaklјučene ugovore za prihvat i otpremu robe sa Aerodromi Srbije d.o.o. aerodrom “Konstantin Veliki” Niš možete pronaći ovde:

  • Navigator Kargo agent
  • Intereuropa
  • Transfera

Kontakt:

Vladimir Radojević

Rukovodilac kargo službe

Tel: 064/880-3574
E-mail: vradojevic@nis-airport.com

Bratislav Mihajlović

Glavni magacioner

Tel: 064/8803361
E-mail: cargo@nis-airport.com