Za državljane “trećih zemalja” (prema regulativi EU) dopušta se boravak u zemljama Evropske unije* do 90 dana u periodu od 180 dana i važi pravilo da validnost pasoša mora biti najmanje 3 meseca nakon nameravanog datuma povratka sa teritorije države članice EU.

*Za pojedine zemlje Evropske unije neophodna je i viza. Za više informacija o putnim dokumentima kontaktirati izabranu avio-kompaniju, Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije ili diplomatsko-konzularno predstavništvo države u koju putujete.