Документа за лет

Путник је дужан да се унапред информише о прописима земље у коју путује, и/ или преко које путује до крајњег одредишта, и обезбеди исправну и важећу документацију за лет (пасош, визу, различите дозволе, итд.)

Путници који путују са нишког аеродрома дужни су да у складу са препорукама авио-компаније коју користе, раднику аеродрома покажу испавну авио-карту. Путник је дужан да се унапред информише о прописима земље у коју путује, и/ или преко које путује до крајњег одредишта, и обезбеди исправну и важећу документацију за лет (пасош, визу, различите дозволе, итд.)

Путници који путују са нишког аеродрома дужни су да на захтев аеродромског особља покажу исправан купон за укрцавање у авион, било да је он одштампан или сачуван у електронској форми (на екрану мобилног телефона или електронског другог уређаја).

У циљу Ваше безбедности, контрола карата за улазак у авион обавља се и пред сам улазак у авион. Сваки путник који се укрцава у авион обавезан је да има купон за укрцавање у авион за дати лет и валидан лични документ са прихватљивим роком важности (потребно је да се путник информише приликом куповине карте о овом услову) ради идентификације, без обзира на узраст.

Молимо Вас да проверите који су Вам све документи потребни пре него што се одлучите за пут како не би дошло до неугодних ситуација. Свака земља, као и свака авио-компанија, има своја правила која треба поштовати.