Предати или регистровани пртљаг представља пртљаг који путник предаје при регистрацији на лет на шалтерима за регистацију на аеродрому, а превози се у пртљажном делу авиона. Авио-компаније одређују број комада, масу и димензије пртљага који се бесплатно превози. Све изнад прописаних карактеристика пртљага се додатно наплаћује. На интернет страници авио-компаније коју сте изабрали, проверите сва ограничења која се тичу предатог пртљага који сте одабрали за лет.

У предати пртљаг не смеју се уносити следећи предмети:

експлозиви, укључујући детонаторе, гранате, мине;
плинови: пропан, бутан;
запаљиве течности;
тупи предмети који могу узроковати озбиљне повреде кад се њима удара;
запаљиве материје и материјали попут магнезијума;
радиоактивне материје;
оксиди и органски пероксиди;
отровне и заразне материје;
корозивне хемикалије, укључујући живу;

Додатне информација о предметима и материјама које су забрањене за унос у обезбеђивано-рестриктивну зону аеродрома и ваздухоплов, можете наћи на интернет страници Директора цивилног ваздухопловства Републике Србије у наставку:

http://cad.gov.rs/upload/security/Lista%20zabranjenih%20predmeta.pdf

Опасна роба су предмети или материје који могу да представљају ризик за здравље, безбедност, имовину или животну средину и који су наведени у листи опасне робе у Техничким инструкцијама Међународне организације за цивилног ваздухопловство (ICAO) или су класификовани у складу са тим инструкцијама.

Пре паковања добро се информишите шта је дозвољено носити на лет!

Строго је забрањено на аеродрому остављати пртљаг без надзора!