За држављане “трећих земаља” (према регулативи ЕУ) допушта се боравак у земљама Европске уније* до 90 дана у периоду од 180 дана и важи правило да валидност пасоша мора бити најмање 3 месеца након намераваног датума повратка са територије државе чланице ЕУ.

*За поједине земље Европске уније неопходна је и виза. За више информација о путним документима контактирати изабрану авио-компанију, Министарство спољних послова Републике Србије или дипломатско-конзуларно представништво државе у коју путујете.