Центар за обуку

Центар за обуку Аеродроми Србије доо Ниш формиран је и специјализован за обуку особља које обавља послове у цивилном ваздухопловству.

Центар за обуку Аеродроми Србије доо Ниш поседује потврде о праву на обучавање особља из следећих области:

  • потврду о праву на обучавање особља које пружа услуге земаљског опслуживања
  • потврду о праву на обучавање аеродромских диспечера
  • потврду о праву на обучавање особља које контролише исправност површина за кретање ваздухоплова
  • потврду о праву на обучавање спасилачко – ватрогасног особља
  • Потврда о праву на оспособљавање запослених на пословима у транспорту опасног терета у ваздушном саобраћају

Центар за обуку Аеродроми Србије доо Ниш поседује адекватан простор опремљен савременим средствима и материјалима за спровођење обуке.

Током обуке, користе се приручници и скрипте које је израдио тим инструктора из различитих области ваздушног саобраћаја.

Обука се реализује према специјализованим и ефикасним наставним плановима и програмима, а теоријски и практични део обуке обављају лиценцирани инструктори.
Одобрење за рад, сагласност на наставни план и програм, лиценцирање наставног особља и контролу рада Центра за обуку врши Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије.

Потврде о обучености које издаје Центар за обуку Аеродроми Србије доо Ниш признате су и на другим аеродромима.

Детаљне информације о раду Центра за обуку Аеродроми Србије доо Ниш можете добити путем адресе е-поште treningcentar@aerodromisrbije.rs, док ценовник услуга можете пронаћи овде.

Распоред обука ватрогасно-спасилачког особља за 2016. годину:

28.03.2016 – 01.04.2016.године – обука за стицање лиценце помоћног особља

28.03.2016 – 01.04.2016.године – обука за продужење лиценце професионални ватрогасац

19.09.2016 – 07.10.2016 године – обука за стицање лиценце помоћног особља

19.09.2016 – 07.10.2016 године – обука за стицање лиценце професионални ватрогасац

Распоред обука ватрогасно-спасилачког особља за 2017. годину:

09.03.2017 – 13.04.2017 године – обука за продужење лиценце помоћног особља

09.03.2017 – 13.04.2017 године – обука за продужење лиценце професионални ватрогасац

09.03.2017 – 13.04.2017 године – обука за стицање лиценце помоћног особља

09.03.2017 – 13.04.2017 године – обука за стицање лиценце професионални ватрогасац

25.09.2017 – 20.10.2017 године – обука за стицање лиценце помоћног особља

25.09.2017 – 20.10.2017 године – обука за стицање лиценце професионални ватрогасац

Распоред обука ватрогасно-спасилачког особља за 2018. годину:

22.02.2018 – 23.03.2018 године – обука за продужење лиценце помоћног особља

22.02.2018 – 23.03.2018 године – обука за продужење лиценце професионални ватрогасац

22.02.2018 – 23.03.2018 године – обука за стицање лиценце помоћног особља

22.02.2018 – 23.03.2018 године – обука за стицање лиценце професионални ватрогасац

03.09.2018 – 05.10.2018 године – обука за продужење лиценце помоћног особља

03.09.2018 – 05.10.2018 године – обука за продужење лиценце професионални ватрогасац

03.09.2018 – 05.10.2018 године – обука за стицање лиценце помоћног особља

03.09.2018 – 05.10.2018 године – обука за стицање лиценце професионални ватрогасац

Распоред обука ватрогасно-спасилачког особља за 2018. годину:

22.02.2018 – 23.03.2018 године – обука за продужење лиценце помоћног особља

22.02.2018 – 23.03.2018 године – обука за продужење лиценце професионални ватрогасац

22.02.2018 – 23.03.2018 године – обука за стицање лиценце помоћног особља

22.02.2018 – 23.03.2018 године – обука за стицање лиценце професионални ватрогасац

03.09.2018 – 05.10.2018 године – обука за продужење лиценце помоћног особља

03.09.2018 – 05.10.2018 године – обука за продужење лиценце професионални ватрогасац

03.09.2018 – 05.10.2018 године – обука за стицање лиценце помоћног особља

03.09.2018 – 05.10.2018 године – обука за стицање лиценце професионални ватрогасац

Распоред обука ватрогасно-спасилачког особља за 2020. годину:

02.03.2020 – 27.03.2020 године – обука за продужење потврде о обучености помоћног особља

02.03.2020 – 27.03.2020 године – обука за продужење потврде о обучености професионалних ватрогасаца

02.03.2020 – 27.03.2020 године – обука за стицање потврде о обучености помоћног особља

02.03.2020 – 27.03.2020 године – обука за стицање потврде о обучености професионални ватрогасац

02.03.2020 – 27.03.2020 године – обука за стицање потврде о обучености командир ватрогасне јединице

02.03.2020 – 27.03.2020 године – обука за стицање потврде о обучености инструктор

05.10.2020 – 30.10.2020 године – обука за продужење потврде о обучености помоћног особља

05.10.2020 – 30.10.2020 године – обука за продужење потврде о обучености професионалних ватрогасаца

05.10.2020 – 30.10.2020 године – обука за продужење потврде о обучености командир ватрогасне јединице

05.10.2020 – 30.10.2020 године – обука за стицање потврде о обучености помоћног особља

05.10.2020 – 30.10.2020 године – обука за стицање потврде о обучености професионални ватрогасац

05.10.2020 – 30.10.2020 године – обука за стицање потврде о обучености командир ватрогасне јединице

05.10.2020 – 30.10.2020 године – обука за стицање потврде о обучености инструктор