Centar za obuku

Obuka nis

Центар за обуку Аеродроми Србије доо Ниш формиран је и специјализован за обуку особља које обавља послове у цивилном ваздухопловству.

Центар за обуку Аеродроми Србије доо Ниш поседује потврде о праву на обучавање особља из следећих области:

  • потврду о праву на обучавање особља које пружа услуге земаљског опслуживања
  • потврду о праву на обучавање аеродромских диспечера
  • потврду о праву на обучавање особља које контролише исправност површина за кретање ваздухоплова
  • потврду о праву на обучавање спасилачко – ватрогасног особља
  • Потврда о праву на оспособљавање запослених на пословима у транспорту опасног терета у ваздушном саобраћају

Центар за обуку Аеродроми Србије доо Ниш поседује адекватан простор опремљен савременим средствима и материјалима за спровођење обуке.

Током обуке, користе се приручници и скрипте које је израдио тим инструктора из различитих области ваздушног саобраћаја.

Обука се реализује према специјализованим и ефикасним наставним плановима и програмима, а теоријски и практични део обуке обављају лиценцирани инструктори.
Одобрење за рад, сагласност на наставни план и програм, лиценцирање наставног особља и контролу рада Центра за обуку врши Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије.

Потврде о обучености које издаје Центар за обуку Аеродроми Србије доо Ниш признате су и на другим аеродромима.

Детаљне информације о раду Центра за обуку Аеродроми Србије доо Ниш можете добити путем адресе е-поште training@aerodromisrbije.rs, док ценовник услуга можете пронаћи овде.

Raspored obuka vatrogasno-spasilačkog osoblja za 2016. godinu:

28.03.2016 – 01.04.2016.godine – obuka za sticanje licence pomoćnog osoblja

28.03.2016 – 01.04.2016.godine – obuka za produženje licence profesionalni vatrogasac

19.09.2016 – 07.10.2016 godine – obuka za sticanje licence pomoćnog osoblja

19.09.2016 – 07.10.2016 godine – obuka za sticanje licence profesionalni vatrogasac

Raspored obuka vatrogasno-spasilačkog osoblja za 2017. godinu:

09.03.2017 – 13.04.2017 godine – obuka za produženje licence pomoćnog osoblja

09.03.2017 – 13.04.2017 godine – obuka za produženje licence profesionalni vatrogasac

09.03.2017 – 13.04.2017 godine – obuka za sticanje licence pomoćnog osoblja

09.03.2017 – 13.04.2017 godine – obuka za sticanje licence profesionalni vatrogasac

25.09.2017 – 20.10.2017 godine – obuka za sticanje licence pomoćnog osoblja

25.09.2017 – 20.10.2017 godine – obuka za sticanje licence profesionalni vatrogasac

Raspored obuka vatrogasno-spasilačkog osoblja za 2018. godinu:

22.02.2018 – 23.03.2018 godine – obuka za produženje licence pomoćnog osoblja

22.02.2018 – 23.03.2018 godine – obuka za produženje licence profesionalni vatrogasac

22.02.2018 – 23.03.2018 godine – obuka za sticanje licence pomoćnog osoblja

22.02.2018 – 23.03.2018 godine – obuka za sticanje licence profesionalni vatrogasac

03.09.2018 – 05.10.2018 godine – obuka za produženje licence pomoćnog osoblja

03.09.2018 – 05.10.2018 godine – obuka za produženje licence profesionalni vatrogasac

03.09.2018 – 05.10.2018 godine – obuka za sticanje licence pomoćnog osoblja

03.09.2018 – 05.10.2018 godine – obuka za sticanje licence profesionalni vatrogasac

Raspored obuka vatrogasno-spasilačkog osoblja za 2019. godinu:

11.03.2019 – 12.04.2019 godine – obuka za produženje licence pomoćnog osoblja

11.03.2019 – 12.04.2019 godine – obuka za produženje licence profesionalni vatrogasac

11.03.2019 – 12.04.2019 godine – obuka za sticanje licence pomoćnog osoblja

11.03.2019 – 12.04.2019 godine – obuka za sticanje licence profesionalni vatrogasac

11.03.2019 – 12.04.2019 godine – obuka za sticanje licence komandir vatrogasne jedinice

11.03.2019 – 12.04.2019 godine – obuka za sticanje licence instruktor

23.09.2019 – 25.10.2019 godine – obuka za sticanje licence pomoćnog osoblja

23.09.2019 – 25.10.2019 godine – obuka za sticanje licence profesionalni vatrogasac

Raspored obuka vatrogasno-spasilačkog osoblja za 2020. godinu:

02.03.2020 – 27.03.2020 godine – obuka za produženje potvrde o obučenosti pomoćnog osoblja

02.03.2020 – 27.03.2020 godine – obuka za produženje potvrde o obučenosti profesionalnih vatrogasaca

02.03.2020 – 27.03.2020 godine – obuka za sticanje potvrde o obučenosti pomoćnog osoblja

02.03.2020 – 27.03.2020 godine – obuka za sticanje potvrde o obučenosti profesionalni vatrogasac

02.03.2020 – 27.03.2020 godine – obuka za sticanje potvrde o obučenosti komandir vatrogasne jedinice

02.03.2020 – 27.03.2020 godine – obuka za sticanje potvrde o obučenosti instruktor

05.10.2020 – 30.10.2020 godine – obuka za produženje potvrde o obučenosti pomoćnog osoblja

05.10.2020 – 30.10.2020 godine – obuka za produženje potvrde o obučenosti profesionalnih vatrogasaca

05.10.2020 – 30.10.2020 godine – obuka za produženje potvrde o obučenosti komandir vatrogasne jedinice

05.10.2020 – 30.10.2020 godine – obuka za sticanje potvrde o obučenosti pomoćnog osoblja

05.10.2020 – 30.10.2020 godine – obuka za sticanje potvrde o obučenosti profesionalni vatrogasac

05.10.2020 – 30.10.2020 godine – obuka za sticanje potvrde o obučenosti komandir vatrogasne jedinice

05.10.2020 – 30.10.2020 godine – obuka za sticanje potvrde o obučenosti instruktor